Documents tècnics

En aquesta secció es recullen les fitxes tècniques, assajos i altres documents dels productes fabricats per Ceràmica La Coma.

Certificat ISO 50001:2018 Sistema de Gestió de l’Energia
per a les activitats Producció de maons i blocs ceràmics per a la construcció

Certificat UNE-EN ISO 9001:2015 Sistema de Gestió de la Qualitat
per a les activitats de Disseny i producció de maons i blocs ceràmics per a la construcció a partir de l’extracció d’argila de pedrera pròpia o d’empreses del Grup.

Certificado UNE-EN ISO 14001:2015 Sistema de Gestion Ambiental
para las actividades de Diseño y producción de ladrillos y bloques cerámicos para la construcción a partir de la extracción
de arcilla de cantera propia o de empresas del Grupo.

Objectes BIM

Ja disponibles els objectes BIM en format REVIT dels nostres productes i soluciones. Solicítelos