Termoarcilla convencional

Partint d’un disseny d’extrusió que redueix els ponts tèrmics, i la barreja d’argila, es fabriquen els blocs Termoarcilla. Es tracta d’unes peces ceràmiques de baixa densitat amb excepcionals característiques.

  • Aïllament acústic de 46,5 a 52dB
  • Elevat aïllament tèrmic
  • Resistència mecànica superior a 12,5 N/mm²
  • Resistència al foc de EI-180 a REI-240
  • Impermeabilitat a l’aigua de pluja i permeabilitat al vapor d’aigua
  • Facilita l’estalvi energètic
  • Excel·lent rendiment en l’execució davant d’altres sistemes
Termoarcilla convencional a l'obra

Peces del sistema

El sistema de construcció Termoarcilla està format per una peça base i altres peces especials per cobrir les diferents necessitats de l’obra.

Bloc base

Bloc base

Mitja vertical termoarcilla convencional

Mitja vertical

Mitja horitzontal

Mitja horitzontal