Termoarcilla convencional

Partint d’un disseny d’extrusió que redueix els ponts tèrmics, i la barreja d’argila, es fabriquen els blocs Termoarcilla. Es tracta d’unes peces ceràmiques de baixa densitat amb excepcionals característiques.

  • Aïllament acústic de 46,5 a 52dB
  • Elevat aïllament tèrmic
  • Resistència mecànica superior a 12,5 N/mm²
  • Resistència al foc de EI-180 a REI-240
  • Impermeabilitat a l’aigua de pluja i permeabilitat al vapor d’aigua
  • Facilita l’estalvi energètic
  • Excel·lent rendiment en l’execució davant d’altres sistemes
Termoarcilla convencional a l'obra

Peces del sistema

El sistema de construcció Termoarcilla està format per una peça base i altres peces especials per cobrir les diferents necessitats de l’obra.

Bloc base

Bloc base

Mitja vertical termoarcilla convencional

Mitja vertical

Mitja horitzontal

Mitja horitzontal

Cantonera

Cantonera

Terminació

Terminació

Zuncho

Zuncho

Mides

Disposem de diferents mides de blocs Termoarcilla segons el gruix de mur desitjat.

També disposem de plaquetes per Termoarcilla, usades per folrar pilars i passar per fronts de forjats entre d’altres.

Accessoris

Disposem de productes complementaris que li seran d’utilitat a l’hora de treballar amb Termoarcilla.

Deslliçador de morter

Dosificador de morter

Peça d'ajust

Peça d’ajust

Bandes aïllants

Bandes aïllants

Armadura de tendel

Armadura de llença

Ancoratges i claus

Ancoratges i claus

Veure’ls tots