Termoarcilla ECO 3

Construcció amb termoarcilla

Amb els blocs Termoarcilla ECO3 de Ceràmica La Coma, construeixi murs d’una sola fulla amb prestacions superiors als murs tradicionals compostos per diverses capes. A més, aconsegueixi un rendiment superior al dels blocs Termoarcilla ECO i blocs Termoarcilla convencional.

  • Construccións més eficients energèticament
  • Millor aïllament acústic
  • Més durabilitat
  • Més sostenibles
Comparativa dels blocs de termoarcilla ECO 1, ECO 2 y ECO 3

El color groc i vermellós indiquen major transmissió tèrmica (de calor o de fred), i els colors blaus, mostren menor transmissió.

Com més color blau es veu en el bloc, millors prestacions i inèrcia tèrmiques.

La combinació de la fabricació amb argila i un disseny innovador mitjançant cel·les en forma de rombe en el sentit de transmissió de la calor, converteixen el bloc Termoarcilla en un producte apte per a la realització de projectes sostenibles, i fins i tot, projectes que compleixin amb les estrictes demandes del estàndard PassivHaus.

Les seves prestacions i rendiment són excel·lents tant en aïllament tèrmic com en inèrcia tèrmica.

La geometria interna dels blocs redueix al màxim els ponts tèrmics, reduint així al mínim la transmissió tèrmica i aconseguint un producte d’alta eficiència.

A això cal sumar-hi les característiques pròpies dels blocs ceràmics: alta resistència mecànica, resistència al foc, durabilitat, etc.

Blocs Termoarcilla ECO3

Els blocs Termoarcilla ECO3 de Ceràmica La Coma estan disponibles en dues mides: