Termoarcilla ECO 3

Construcció amb termoarcilla

Amb els blocs de Termoarcilla ECO3 de Ceràmica La Coma, construeixi murs d’una sola fulla amb prestacions superiors als murs tradicionals compostos per diverses capes. A més, aconsegueixi un rendiment superior al dels blocs Termoarcilla ECO 2, ECO 1 i termoarcilla convencional.

  • Construccións més eficients energèticament
  • Millor aïllament acústic
  • Més durabilitat
  • Més sostenibles
Comparativa dels blocs de termoarcilla ECO 1, ECO 2 y ECO 3

El color groc i vermellós indiquen major transmissió tèrmica (de calor o de fred), i els colors blaus, mostren menor transmissió.

Com més color blau es veu en el bloc, millors prestacions i inèrcia tèrmiques.

La combinació de la fabricació amb argila i un disseny innovador mitjançant creus en forma de rombe en el sentit de transimisión de la calor, converteixen la termoarcilla en un producte apte per a la realització de projectes sostenibles, i fins i tot, projectes que compleixin amb les estrictes demandes del estàndard Passivhaus.

Les seves prestacions i rendiment són excel·lents tant en aïllament tèrmic com en inèrcia tèrmica.

La geometria interna dels blocs redueix al màxim els ponts tèrmics, reduint així al mínim la transmissió tèrmica i aconseguint un producte d’alta eficiència.

A això cal sumar-hi les característiques pròpies dels blocs ceràmics: alta resistència mecànica, resistència al foc, durabilitat, etc.

Blocs de termoarcilla ECO3

Els blocs de Termoarcilla ECO3 de Ceràmica La Coma estan disponibles en dues mides:

Accessoris

Disposem de productes complementaris que li seran d’utilitat a l’hora de treballar amb Termoarcilla.

Dosificador de morter

Dosificador de morter

Peces d'ajust

Peces d’ajust

Bandes aïllants

Bandes aïllants

Armadura de llença

Armadura de llença

Ancoratges i claus per a fàbriques

Ancoratges i claus per a fàbriques