Ladrillos perforados

Totxo gafa

Mesures: 275 x 130 x 50mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P d'argila cuita buida (G4)
Categoria: II (sistema d'avaluació 4)

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentades. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 275 x 130 x 50mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P d'argila cuita buida (G4)
Categoria II (sistema d'avaluació 4)
Unitats / palet 300
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 2 N/mm²
Massa mínima (gr.) 2.130 grs.

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240