Ladrillos perforados

Gran Format

Tipus: Peces P d'argila cuita buida de gran format (G4)
Categoria: II (sistema d'avaluació 4)

Disposa de certificat AENOR

Ús previst:
Fabrica de paleteria protegida, en elements interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc; fabriques sustentades amb junta corrent de morter o junta fina

TENS UNA CONSULTA?

Gran Format (70,5 x 51,5)

MB4

MB5

MB7T

MB9

MB10

Mesures 70,5 x 51,5 x 4 cm 70,5 x 51,5 x 5 cm 70,5 x 51,5 x 7 cm 70,5 x 51,5 x 9 cm 70,5 x 51,5 x 10 cm
Uts / palet 48 40 28 22 20
Uts / m² 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75
Massa mínima 10,73 kgs 12,10 kgs 13,50 kgs 16,76 kgs 20,00 kgs
Resistència normalitzada ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3
Reacció al foc A1 A1 A1 A1 A1
AENOR

Gran Format (50,5 x 51,5)

GF5

GF6

GF7

GF10

Mesures 50 x 51,5 x 5 cm 50 x 51,5 x 6 cm 50 x 51,5 x 7 cm 50 x 51,5 x 10 cm
Uts / palet 80 64 56 40
Uts / m² 4 4 4 4
Massa mínima 8,50 kgs 10,20 kgs 11,70 kgs 15,80 kgs
Resistència normalitzada ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5
Reacció al foc A1 A1 A1 A1