Fàbrica de maons y blocs ceràmics

Amb una experiència de més de 50 anys, la fàbrica de maons de Ceràmica La Coma li ofereix diferents solucions constructives que garanteixen aïllament tèrmic, acústic i resistència al foc i, a més, són respectuoses amb el medi ambient.

Ladrillos perforados

Maons perforats i alleugerits

Solucions amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc.
Per per a fàbriques estructurals.