Ladrillos perforados

Armadura de llença

Tipus: Armadura de llença prefabricada

Ús previst:
FISUFOR® és una armadura de llença prefabricada formada per dos filferros longitudinals paral·lels que s'uneixen per mitjà d'un filferro central. El filferro central està conformat en forma d'estructura zig-zag i soldat en el mateix pla per la cara interior dels filferros longitudinals. Per tant, no existeix superposició dels filferros longitudinals i transversals i el gruix màxim de l'armadura és igual al diàmetre dels filferros longitudinals.

L'acer que s'utilitza en la seva fabricació està d'acord amb la norma EN 10020.

FISUFOR® compta amb el marcatge CE d'acord amb les especificacions de la norma EN 845-3.

TENS UNA CONSULTA?

Segons tipus de filferro

  • Llis
  • Corrugat

Segons protecció contra la corrosió

  •  FISUFOR® Z: fabricat amb filferro d'acer amb recobriment de zinc per galvanitzat en calent de mínim de 70 gr / m2 d'acord amb la norma EN 10244.
  • FISUFOR® I: fabricat amb filferro d'acer inoxidable d'acord amb la norma EN 10088.
  • FISUFOR® E: fabricat amb alambre d'acer galvanitzat amb recobriment de zinc per galvanitzat en calent de mínim de 70 gr/m2 d'acord amb la norma EN 10244 i posterior recobriment epoxi d'almenys 80 μm d'acord amb la norma EN 10245.

Segons dimensions

Presentació

Peces de 3050 mm.

Paquets de 25 unitats.

Palets de 40 paquets (1000 unitats o 3050 ml)

Cada paquet conté una etiqueta identificativa amb la descripció de producte, el seu codi de barres i el nombre de lot.