Productos

Armadura de llença

Tipus: Armadura de llença prefabricada

Ús previst:
FISUFOR® és una armadura de llença prefabricada formada per dos filferros longitudinals paral·lels que s'uneixen per mitjà d'un filferro central. El filferro central està conformat en forma d'estructura cerchada i soldat en el mateix pla per la cara interior dels filferros longitudinals. Per tant, no existeix superposició dels filferros longitudinals i transversals i el gruix màxim de l'armadura és igual al diàmetre dels filferros longitudinals.

L'acer que s'utilitza en la seva fabricació està d'acord amb la norma EN 10020.

FISUFOR® compta amb el marcatge CE d'acord amb les especificacions de la norma EN 845-3.

TENS UNA CONSULTA?

Segons tipus de filferro

  • Llis
  • Corrugat

Segons protecció contra la corrosió

  •  FISUFOR® Z: fabricat amb filferro d'acer amb recobriment de zinc per galvanitzat en calent de mínim de 70 gr / m2 d'acord amb la norma EN 10244.
  • FISUFOR® I: fabricat amb filferro d'acer inoxidable d'acord amb la norma EN 10088.
  • FISUFOR® E: fabricado con alambre de acero galvanizado con recubrimiento de zinc por galvanizado en caliente de mínimo de 70 gr/m2 de acuerdo con la norma EN 10244 y posterior recubrimiento epoxi de al menos 80 μm de acuerdo con la norma EN 10245.

Segons dimensions

Presentació

Peces de 3050 mm.

Paquets de 25 unitats.

Palets de 40 paquets (1000 unitats o 3050 ml)

Cada paquet conté una etiqueta identificativa amb la descripció de producte, el seu codi de barres i el nombre de lot.