Murfor Compact, armadura de tendel

Armadura de llença

Tipus: Armadura de llença prefabricada

Ús previst:
Murfor® Compact és una armadura d'acer d'alta resistència que millora la capacitat de tracció de parets i murs de fàbrica.

És un producte innovador que gràcies al seu disseny i el seu format, optimitza el procés de construcció facilitant la seva manipulació i posada en obra.

Es presenta en rotlles formats per una malla de cordons d'acer galvanitzat o inoxidable, units mitjançant fibra de vidre teixida.

Utilitzat amb èxit a diferents països europeus per a tot tipus d'aplicacions estructurals.

Certificado CE tendel

  TENS UNA CONSULTA?

  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.

  Camp d'aplicació

  Colocación armadura murfor compact

  Parets i murs, tant ceràmics com de bloc de formigó massís o cel·lular, amb juntes de morter o adhesives.

  En juntes de 3 a 12 mm. Apte per a ús estructural i per evitar la fissuració. Ideal per a usos en zones sísmiques.

  Característiques

  Els seus cordons tenen una resistència a trencament de 2200 N/mm2, amb uns límits elàstics mínims de 1770 N/mm2 en el tipus I i 1300 N/mm2 en el tipus I.

  N. fils

  Pas curt a

  Pas llarg b

  Pas retícula c

  Amplada d

  Diàmetre e

  Longitud L

  Pes kg

  MODEL mm mm mm mm mm mm /rotlle

  Murfor® Compact I-50

  7 7,5 10 33 50 1,75 30 1,40

  Murfor® Compact I-80

  14 5 20 33 80 1,75 30 2,66

  Murfor® Compact I-100

  14 7,5 10 33 100 1,75 30 2,77

  Murfor® Compact E-35

  7 5 7,5 33 35 1,75 30 1,32

  Murfor® Compact E-70

  14 5 7,5 33 70 1,75 30 2,65

  Avantatges

  • ESTALVI de producte, MENYS cavalcaments. Cada unitat de Murfor RND de 3,05m, necessita un solapament de 250mm. Per cada rotlle de MURFOR COMPACT, pots cobrir 30ml sense solapaments.
  • GARANTIA de bona col·locació. Gràcies a presentar-se en rotlles, no s'han de controlar els cavalcaments, cada 3,00m. Al contrari del que passa amb la resta d'armadures de llença, no necessites dividir el procés d'instal·lació en morter + armadura + morter. Primer desenrotllem sobre el maó i després apliquem la capa de morter. Des del moment que es decideix usar MURFOR COMPACT, tenim les garanties que estarà ben instal·lat.
  • RÀPID d'instal·lar. Es poden desenrotllar fins a 30m, d'una sola peça.
  • TRES VEGADES MÉS LLEUGER. 3240 m/palet de MURFOR COMPACT = 299 kg. Un palet de Murfor RND, 3050 m = 911 Kg.
  • MOLT MÉS RESISTENT que qualsevol armadura de llença. Resistència a ruptura de 2200 N/mm 2.
  • POLIVALENT. Amb tan sols 5 models, podem cobrir qualsevol ample de paret.
  • REDUCCIÓ d'espai en el seu emmagatzematge. El seu packaging en caixes, permet l'apilament en qualsevol lloc de l'obra/magatzem, en palets europeus, llestos per al seu transport.
  • SEGURETAT en el seu ús. Els operaris tan sols tindran al costat d'ells una caixa de rotlles, al contrari que amb les armadures tradicionals de longitud 3,00m. Pot ser manipulat per una sola persona i sense ús de maquinària per al seu desplaçament.

  Tipus d'armadures Murfor Compact

  CLASSE

  GRUIX

  MODEL

  MX1

  Ambient sec, interiors, fàbriques exteriors, revocades

  Murfor® Compact I-50 / I-80 / I-100

  MX2

  Ambient humit sense gelades, int. humits, ext. protegits

  Murfor® Compact E-35 / E-70

  MX3

  Ambient humit amb gelades

  Murfor® Compact E-35 / E-70

  MX4

  Ambient marí, zones costaneres

  Murfor® Compact E-35 / E-70

  MX5

  Ambient químicament agressiu, sulfats, nitrats, etc. ---

  Utilització en llindes

  Uso armadura tendel en dinteles

  Amb Murfor COMPACT es poden realitzar llindes integrades en el propi mur, sense inclusió d'elements externs a la pròpia fàbrica. El seu procés d'execució és senzill, econòmic, ràpid i amb un acabat estètic perfecte.

  MODEL

  GRUIX

  LONGITUD

  NÚM.

  Tipus de llinda de ganxo de junta de maó de ganxos

  Aparell a soga

  LHK/S-40
  12
  +/- 50
  1 c/ dues juntes

  Aparell a plec

  LHK/S-85
  12
  +/- 100 / 150
  1 c/ tres juntes

  Aparell a plec

  LHK/S-150
  12
  +/- 170 / 240
  1 c/ tres juntes

  Aparell a plec

  LHK/S-270
  12
  +/- 200 / 365
  1 c/ tres juntes

  Aparell a soga

  LHK/S-TJ-40
  6-8
  +/- 50
  1 c/ junta

  Aparejo a sardinel

  LHK/S-TJ-150
  6-8
  +/- 170 / 240
  1 c/ tres juntes

  Posada en obra

  Puesta en obra

  L'amplada  de MURFOR COMPACT, s'ha d'ajustar a l'amplada de la maçoneria, respectant un recobriment mínim de 15 mm a cada costat de l'armadura.

  Els cavalcaments han de ser de 250mm i no coincidiran sobreposats a la vertical de el mur.

  PASSOS PER A LA COL·LOCACIÓ

  1. Posicionar l'armadura sobre el maó, amb un ràpid desenrotllat.
  2. Tall senzill amb tisores especials o radial.
  3. Aplicar la capa de morter sobre el Murfor Compact, sense cap manipulació extra.
  4. Col·locar la següent filada de maons sobre el morter.
  5. El tractament de les cantonades, pot fer-se plegant l'armadura, buscant l'angle desitjat.

  QUANTITATS MÍNIMES

  Amplada maó

  Separació fileres

  Amplada maó

  Separació fileres

  MODEL mm mm mm mm

  Murfor® Compact I-50

  115 420 130 260

  Murfor® Compact I-80

  115 600 130 600

  Murfor® Compact I-100

  115 600 130 600

  Murfor® Compact E-35

  115 300 130 260

  Murfor® Compact E-70

  115 600 130 520
  Presentación MURFOR COMPACT