Productes

Maons buits

Maons no vistos amb perforacions horitzontals en cantonera o testa, per a ús en fàbrica de paleteria interior i per anar revestida. Es poden classificar segons les mides en dos grans grups: maó buit de format tradicional i maó buit de gran format. A més, segons les perforacions es distingeixen els maons buits segons si son de forat senzill, doble, o triple. Disponibles en mesura castellana i mesura catalana.