Supermahon de 7
Declaració de Prestacions y Fitxa CE

Supermaó de 7

Mesures: 490 x 185 x 68mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P d'argila cuita buida (G4)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentades. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 490 x 185 x 68mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P d'argila cuita buida (G4)
Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
Unitats / palet 150
Unitats / m² 10 uds.
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 5 N/mm²
Massa mínima (gr.) 4.300 grs.
Percentatge de buits 59% ±10%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares EI-30
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-90