Totxo massís de 3 forats

Mesures: 270 x 130 x 45mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita massissa (G1)
Categoria: I

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

  TENS UNA CONSULTA?


  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.  Características

  Mesures 270 x 130 x 45mm (llarg x ample x alt)
  Tipus Peça P argila cuita massissa (G1)
  Categoria I
  Unitats / palet 306
  Unitats / m² 64.9 uds.
  Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 30 N/mm²
  Massa mínima (gr.) 2.050 grs.
  Percentatge de buits <= 25%

  Seguretat en cas d'incendi

  CTE DB-SI

  Reacció al foc A1
  Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
  Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240