Ladrillos perforados
Declaració de Prestacions i Fitxa CE

Totxo massís de 3 forats

Mesures: 270 x 130 x 45mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita massissa (G1)
Categoria: I

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 270 x 130 x 45mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P argila cuita massissa (G1)
Categoria I
Unitats / palet 270
Unitats / m² 64.9 uds.
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 30 N/mm²
Massa mínima (gr.) 2.050 grs.
Percentatge de buits <= 25%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240