Què és la termoarcilla?

La termoarcilla és una solució constructiva basada en blocs de baixa densitat per a realitzar murs d’una sola fulla amb prestacions d’eficiència molt superiors als murs convencionals compostos per diverses capes.

Gràcies al seu disseny i mides, el seu ús estalvia temps i costos de posada en obra.

Construcció amb blocs de termoarcilla

Amb la termoarcilla construeixi murs més eficients energèticament, millor aïllats tèrmica i acústicament, més duradors i més sostenibles.

Tipus de blocs de termoarcilla

La termoarcilla és un estàndard constructiu implantat a Espanya pel Consorcio Termoarcilla, del qual forma part Ceràmica la Coma. Hi ha tres tipus de blocs de termoarcilla amb diferents característiques i rang d’eficiència diferents. Ceràmica la Coma fabrica blocs de termoarcilla convencionals i ECO 3, els més eficients del mercat.

Bloc de termoarcilla convencional

Blocs ceràmics d’argila alleugerida que gràcies al disseny d’extrusió li brinden excepcionals característiques.
– Disponible en les mides de 14, 19, 24 i 29cm

Bloc de termoarcilla ECO 3

Som l’únic fabricant a Espanya que produeix blocs de termoarcilla ECO 3, el producte més eficient del mercat.
– Disponible en les mides de 24 i 29cm

Característiques

La combinació de la fabricació amb argila i un disseny innovador mitjançant creus en forma de rombe en el sentit de transmissió de la calor, converteixen la termoarcilla en un producte apte per a la realització de projectes sostenibles, i fins i tot, que compleixin els paràmetres Passivhaus.
Aïllament tèrmic

Aïllament tèrmic

Un 40% més d’aïllament tèrmic que amb maons ceràmics convencionals.

Inèrcia tèrmica

Inèrcia tèrmica

Capacitat de retenció de la calor per a l’estalvi d’energia en la calefacció i refrigeració.

Aïllament acústic

Aïllament acústic

Un 25% més d’aïllament acústic que amb blocs convencionals.

100% natural

100% natural

Producte natural fet amb argila i un procés de fabricació 100% sostenible.

Aquestes són les principals característiques que converteixen la termoarcilla en un producte innovador dins el sector dels blocs ceràmics.
Descobreixi’n més…

DAP termoarcilla

Els blocs Termoarcilla ECO 3 de Ceràmica la Coma estan fabricats amb argila. És un producte sostenible que respecta el medi ambient. Per això posem a la seva disposició la DAP (Declaració Ambiental de Producte), també coneguda com ecoetiqueta o etiqueta mediambiental tipus III.

Si li interessa disposar-ne, sol·liciti-la a tecnico@lacoma.com.

Les DAP són declaracions voluntàries basades en estudis d’Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) que permeten la difusió d’informació ambiental quantificada sobre el cicle de vida d’un producte.

DAP termoarcilla