Mesures

A Ceràmica La Coma disposem de blocs Termoarcilla de diverses mides tant per a la construcció de murs exteriors com interiors.

Pels blocs Termoarcilla ECO 3, els més eficients, disposem de gruixos de mur de 24 i 29 cm. Per als blocs Termoarcilla convencional les mides poden ser de 14, 19, 24 i 29cm.

Mides termoarcilla convencional

Els blocs Termoarcilla convencional de Ceràmica La Coma estan destinats a la construcció tant de murs exteriors com interiors… És per això que oferim quatre mesures constructives: