Mesures

A Ceràmica La Coma disposem de blocs Termoarcilla de diverses mides tant per a la construcció de murs exteriors com interiors.

Pels blocs Termoarcilla ECO 3, els més eficients, disposem de gruixos de mur de 24 i 29 cm. Per als blocs Termoarcilla convencional les mides poden ser de 14, 19, 24 i 29cm.

Mides termoarcilla convencional

Els blocs Termoarcilla convencional de Ceràmica La Coma estan destinats a la construcció tant de murs exteriors com interiors… És per això que oferim quatre mesures constructives:

Mides termoarcilla ECO 3

Els blocs Termoarcilla ECO 3 de Ceràmica La Coma estan destinats a la construcció de murs exteriors. És per això que oferim dues mesures constructives:

Per totes les mesures disposem d’una gran varietat de peces per satisfer totes les necessitats de construcció (peces base, mitges peces, cantonades, terminacions i cèrcols).

A més disposem també de les plaquetes i els accessoris necessaris com barres de desplaçament de morter, peces d’ajust, bandes aïllants, armadures de tendel, i ancoratges i claus per a fàbriques.