Característiques

Les característiques tècniques dels maons Termoarcilla fan d’aquest producte quelcom únic en el sector de la construcció. Li permetran construir murs d’una sola fulla amb característiques excepcionals que donaran a les seves obres un clar valor afegit.

Aïllament tèrmic maons de termoarcilla

Gran aïllament tèrmic i confort

Amb blocs Termoarcilla ECO 3:
Fins un 40% més d’aïllament tèrmic que amb blocs convencionals.

Resistència tèrmica sense revestiments de 1,934 W/m²·K (amb morter tradicional) i fins a 2,29 W/m²·K (amb morters tèrmics) i una transmitància tèrmica de U = 0,513 W/m²·K (amb morter tradicional) i fins U = 0,436 W/m²·K (amb morters tèrmics). Valors sense comptar revestimients exterior/interior.

Afegint un SATE (Sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior) de 6-8 cm i fent servir moter tradicional per a  la junta, s’aconsegueix una transmitància tèrmica de U = 0,25 W/m²·K.

Aïllament acústic

Gran aïllament acústic

Amb maons Termoarcilla ECO 3:
Fins a un 25% més d’aïllament acústic que amb blocs convencionals.

RA = 56,98 dBA

Valor obtingut amb l’eina ‘Certificado SILENSIS’ amb la solució: Guarnit de guix de 1,5 cm per la cara interior i arrebossat de morter de 1,5 cm per la cara exterior.

Inèrcia tèrmica

Gran inèrcia tèrmica

La inèrcia tèrmica és la capacitat per retenir la calor rebuda i cedir-la lentament a l’ambient.

Els nivells d’incercia tèrmica dels maons de termoarcilla permeten estalviar energia en consum de calefacció i també en refrigeració, mantenint la temperatura estable a les estances interiors.

Resistència al foc

Excepcional resistència al foc

Amb maons Termoarcilla ECO 3, resistència al foc de EI-240 o REI-240 (segons la taula F1 de la DB-SH Seguretat en Cas d’Incendi del CTE).

Resistència mecànica

Alta resistència mecànica

Alta resistència mecànica a la compressió. Amb maons Termoarcilla ECO 3, obtindreu un mínim de 12,5 N / mm².

Productes naturals

100% productes naturals

Gràcies a la seva composició s’assegura la seva durabilitat i les seves característiques tèrmiques i acústiques.

Maons sostenibles

Sostenible

Procés de fabricació 100% sostenible garantit per la Declaració Ambiental de Producte (DAP) i amb cicle de vida de 150 anys.

Compatible passivhaus

Apte per a edificis de baix consum i PassivHaus

Les seves característiques el fan apte per a edificis de baix consum, permetent complir les exigències dels estàndards PassivHaus.

Posada en obra

Col·locació tradicional. Sense eines especials

La col·locació dels maons Termoarcilla es fa de forma tradicional, sense necessitat d’utilitzar eines especials.

La diferència és que en construir un únic full de maons s’estalvia temps i esforç en la seva posada en obra.