Productes

Maons perforats i alleugerits

Maons no vistos amb perforacions verticals a la taula, de volum entre 25% i 45% per als perforats i superior al 45% per als alleugerits. Per a ús en fàbrica de paleteria interior i exterior per anar revestida. En formats de mesura castellana o mesura catalana.