Productes

Maons perforats i alleugerits

A Ceràmica la Coma li oferim múltiples variants de maó perforat per cobrir diferents necessitats constructives: acústiques, gran format i cèrcols. A cada fitxa de producte trobarà les mesures i característiques de cada peça. Qualitat a preus competitius.

Són maons no vistos amb perforacions verticals en taula, de volum entre 25% i 45% per als perforats i entre el 45% i el 60% per als alleugerits.

Per a ús en fàbrica interior i exterior revestida. En formats de mesura castellana o mesura catalana.

Trobi el seu preu ideal per a maó perforat.