Gero castellà Tosco HD

Mesures: 240 x 110 x 93mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita perforada (G2)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

  TENS UNA CONSULTA?


  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.  Características

  Mesures 240 x 110 x 93mm (llarg x ample x alt)
  Tipus Peça P argila cuita perforada (G2)
  Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
  Unitats / palet 320
  Unitats / m² 38.8 uds.
  Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 20 N/mm²
  Massa mínima (gr.) 2.450 grs.
  Percentatge de buits 33% ±10%

  Seguretat en cas d'incendi

  CTE DB-SI

  Reacció al foc A1
  Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
  Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240