Productes

Maons massissos

Maons SENSE perforacions que són completament massissos, o AMB preforacions, i el volum total de forats és inferior al 25%.

Go to Top