Ladrillos perforados
Declaració de Prestacions i Fitxa CE

Gero Pitxolí

Mesures: 280 x 91 x 93mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria: II (sistema d'avaluació 4)

Ús previst:
Element d'exteriors / interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 280 x 91 x 93mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria II (sistema d'avaluació 4)
Unitats / palet 324
Unitats / m² 33.5 uds.
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 10 N/mm²
Massa mínima (gr.) 2.200 grs.
Percentatge de buits 48% ±10%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240