Gero 11
Declaració de Prestacions i Fitxa CE

Gero 11

Mesures: 275 x 110 x 93mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 275 x 110 x 93mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
Unitats / palet 312
Unitats / m² 34.1 uds.
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 15 N/mm²
Massa mínima (gr.) 1.800 grs.
Percentatge de buits 55% ±10%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240