Ladrillos perforados
Declaració de Prestacions i Fitxa CE

Maó de 4x16x33

Mesures: 330 x 160 x 40mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P d'argila cuita buida (G4)
Categoria: II (sistema d'avaluació 4)

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentades. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 330 x 160 x 40mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P d'argila cuita buida (G4)
Categoria II (sistema d'avaluació 4)
Unitats / palet 450
Unitats / m² 17.3 uds.
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 3 N/mm²
Massa mínima (gr.) 2.050 grs.
Percentatge de buits 40% ±10%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares EI-30
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-90