Comparativa blocs ceràmics vs blocs de formigó

A les obres cal informar-se i triar bé. Els maons i blocs ceràmics formen solucions integrals amb les millors prestacions acústiques, tèrmiques i de protecció al foc. Creen espais atractius i moderns i són capaços de complir simultàniament totes les especificacions del Codi tècnic de l’edificació, superant clarament altres materials de construcció.

ACÚSTICA

Es compleixen les exigències acústiques del CTE amb solucions lleugeres i econòmiques.

Maons i blocs ceràmics

 • Es compleixen les exigències acústiques del CTE amb solucions més lleugeres i econòmiques.

 • Parets separadores d’una fulla: compleixen acústicament i tèrmica en la majoria de situacions.

 • Solucions de dues fulles: inclouen bandes elàstiques perimetrals i ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Solucions mixtes (amb PYL): són més eficients, ja que amb una paret base de maó més lleugera ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Prestacions acreditades amb assaigs d’aïllament acústic al laboratori i certificats Silensis.

Maons i blocs de formigó

 • Es compleixen les exigències acústiques del CTE amb solucions més lleugeres i econòmiques.

 • Parets separadores d’una fulla: compleixen acústicament i tèrmica en la majoria de situacions.

 • Solucions de dues fulles: inclouen bandes elàstiques perimetrals i ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Solucions mixtes (amb PYL): són més eficients, ja que amb una paret base de maó més lleugera ofereixen elevades prestacions acústiques.

 • Prestacions acreditades amb assaigs d’aïllament acústic al laboratori i certificats Silensis.

TÈRMICA

Per les seves prestacions, cal un menor aïllament tèrmic per complir el CTE.

Maons i blocs ceràmics

 • La resistència tèrmica de les fàbriques de maons i blocs és més gran i per tant millor, cosa que permet optimitzar l’aïllament en les condicions climàtiques més dures.