Assistim a la fira Barcelona Building Construmat a Barcelona durant els dies 14 a 17 d’aquest mes de maig, en què vam estar presentant les novetats dels nostres productes i solucions ceràmiques.

La participació va ser exitosa i es va realitzar mitjançant un ampli estand conjunt amb Hispalyt i Muralit a les zones centrals i també 4 fabricants, cadascun en una cantonada, entre ells Ceràmica La Coma.

A la fira vam presentar solucions de façanes amb un muret construït en el propi estand amb Termoarcilla ECO3 de 29cm usant el bloc base i les diferents peces del sistema. Els visitants de l’estand van poder observar in-situ l’ús de les diferents peces especials, sobretot per al cas de realització de pilars integrats dins el mur Termoarcilla ECO3, evitant haver de realitzar encofrats previs i folrats posteriors comparant amb un pilar de formigó tradicional usant la peça Multidintel Plus ECO3 (usada també per cèrcols/carregadors) i també la peça Multiús ECO3, usada per les arrencades de filada, cantonades a 90º, com a mitjana vertical i com a terminació. Al muret s’apreciava també l’ús d’armadura de llença per l’armat horitzontal de les filades així com les barres de desplaçament de morter per realitzar l’abocament del morter a cada filada per a la realització d’una junta amb la quantitat exacta de morter i deixant la separació intermèdia per a les bandes d’escuma aïllants.

Els visitants valoraven positivament les excel·lents prestacions d’aïllament tèrmic que ofereixen les peces Termoarcilla ECO3, amb valors de transmitància tèrmica per al bloc de 29 cm d’U = 0,51 W / m² * K (mur sense revestiment), O = 0,22 W / m² * K (amb un aïllament addicional de 8cm), O = 0,15 W / m² * K (amb un aïllament addicional de 15 cm). Valors que permeten obtenir edificis d’alt aïllament tèrmic i arribar a obtenir la certificació Passivhaus.

En altres casos de façanes i divisòries interiors presentem exemples de solucions SILENSIS / SILENSIS CERAPY mostrant l’ús de productes de la família Super ECO de gran format en les seves diferents mesures Super ECO-30 i Super ECO-50 així com en les seves versions normals i també HD (amb perforacions inferiors al 45%) i combinant segons la solució amb els maons buits de 4 cm (supermaó de 4) o de 7 cm (supermaó de 7), amb excel·lents prestacions d’aïllament acústic, aïllament tèrmic i gruixos reduïts.

Agraïm totes les visites rebudes i esperem veure’ns de nou en la propera edició presentant les novetats del moment.