Maó de gran format Super ECO-30

Mesures: 300 x 110 x 190mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Els maons de gran format Super ECO-30 tenen una dimensió de llargada de 30 centímetres que permet la construcció de parets interiors i exteriors no exposades, complint amb altes prestacions acústiques, tèrmiques i de protecció contra el foc. Es tracta de maó buit de gran format encadellat. Pot consultar també el maó encadellat buit Super ECO-50, de 50 centíemtros de llarg.

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentadors. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

  TENS UNA CONSULTA?


  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.  Características

  Mesures 300 x 110 x 190mm (llarg x ample x alt)
  Tipus Peça P argila cuita alleugerida (G3)
  Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
  Unitats / palet 150
  Unitats / m² 16.6 uds.
  Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 15 N/mm²
  Massa mínima (gr.) 4.950 grs.
  Percentatge de buits 50% ±10%

  Seguretat en cas d'incendi

  CTE DB-SI

  Reacció al foc A1
  Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
  Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240