La prevenció en seguretat i salut es una de les máximes preocupacions de l’empresa, pel que a través de l’empresa PROVODIT Ingenieria, consultora especialitzada entre altres, amb tots els assumptes relacionats amb la mineria, s’han realitzat els cursos d’aplicació de la I.T.C. 02.1.02.

“Formació preventiva per al desenvolupament del lloc de treball” del RGNBSM, amb les característiques i periodicitat recollides en les següents especificacions:

E.T. 2000-1-08 Formación preventiva para el desempeño del puesto de operadores de maquinaria de transporte, camión y volquete, en actividades extractivas de exterior.
E.T. 2001-1-08 Formación preventiva para el desempeño del puesto de Operadores de maquinaria de arranque/carga y viales, pala cargadora, excavadora hidráulica de cadenas y tractor de cadenas, en actividades extractivas de exterior.

Ambdós cursos de duració de 20h cadascún, s’han impartit en aquest cas als operadors de maquinaria pesada de cantera, així com als xófers de camions que realitzen el transport de l’argila dins de la cantera, com de la cantera fins a la fabrica de totxos.