Ceràmica La Coma assisteix com a fabricant a la jornada impartida pel Consorci Termoarcilla i Hispalyt al Col·legi Oficial d’Arquitectes Tècnics de Saragossa (COAATZ) sobre “Envolvents ceràmiques per a edificis de consum gairebé nul (ECCN): Structura i Termoarcilla”, oferint documentació i ensenyant mostres dels blocs Termoarcilla ECO3.

La ponència va ser impartida per José Luis Valencià, arquitecte i assessor tècnic del Consorci, explicant els tipus, prestacions i avantatges del bloc Termoarcilla i Termoarcilla ECO3, així com el funcionament del cercador de solucions Termoarcilla i es van exposar exemples d’obres realitzades amb aquests materials, oferint solucions per a la construcció d’edificis de consum gairebé nul i Passivhaus.