Formadors amb àmplia experiència en el sector van impartir el mes d’abril un curs de prevenció de riscos laborals sobre la manipulació de càrregues mitjançant maquinària i un curs d’emergències per als treballadors de Ceràmica La Coma.

La prevenció en seguretat i salut és una de les màximes preocupacions de l’empresa. Per aquest motiu, a través d’Hispalyt, Associació Espanyola de Fabricants de Maons i Teules d’Argila Cuita, es van impartir aquestes formacions. La primera d’elles dirigida a operaris de la zona de descàrrega de vagonetes, apilat de palets i càrrega de camions, així com fogoners, mecànics, reparació de vagonetes i altre personal susceptible d’utilitzar els carretons. El segon d’ells, el curs de primers auxilis, es va impartir a tot el personal de l’empresa, per tal de dominar uns coneixements elementals d’emergències en el cas de necessitar primers auxilis en l’entorn laboral.