Cada mes de desembre, els alumnes del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida visiten les instal·lacions de Ceràmica la Coma.

En la visita, coneixen de primera mà els processos de fabricació i detalls tècnics dels productes ceràmics de l’empresa.

Visiten la zona de preparació de terres, la línia de producció de peces ceràmiques per extrusió, l’assecat de les peces mitjançant la planta de cogeneració de gas, els forns automàtics de cocció i la zona de paletització.

D’especial interès per als alumnes és el coneixement dels productes Termoarcilla ECO3 i els seus avantatges respecte a altres sistemes constructius del mercat.

Algunes fotos de les visites de 2013, 2014 i 2015: