Recentment vam rebre la visita dels alumnes de Batxillerat de l’Institut IES Ermengol IV de la localitat veïna de Balaguer, Bellcaire.

La visita, realitzada dins del programa ARRENCA (www.arrencajove.cat), té com a objectiu la implicació dels joves en el desenvolupament territorial, promovent la visualització d’oportunitats que ofereix el territori per al seu futur professional així com promoure la implicació de les empreses locals en la dinamització i el creixement econòmic del territori.
El programa ARRENCA està coordinat pel Consorci GAL Noguera Segrià Nord

Es va explicar als alumnes tot el procés de fabricació dels maons i blocs ceràmics Termoarcilla, des de l’extracció de l’argila a la cantera fins a la paletització final del producte, indicant la importància de ser eficients energèticament a causa dels grans consums energètics d’una indústria ceràmica.
Van mostrar gran interès, sobretot a la part del procés d’extrusió de l’argila en què van veure com de simple argila mòlta amb aigua es passava a una forma de maó definitiva.