Seguim la nostra col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida UDL (EPS UDL) rebent la visita dels alumnes de l´assignatura de Materials II del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, assignatura impartida pel professor Josep Ramon Castro.

Durant la visita es va realitzar un recorregut per l’empresa, començant per la zona de preparació de terres fins a la zona de paletitzat de producte acabat, mostrant als alumnes el procés que seguim per a la fabricació dels nostres maons i blocs ceràmics.
Per acabar vam veure l’àmplia gamma de productes ceràmics que fabriquem i que ens permet oferir una gran varietat de solucions ceràmiques al mercat, com són els blocs Termoarcilla ECO3 amb les seves elevades prestacions d’aïllament tèrmic.
La visita va causar força interès ja que els alumnes van poder veure com es passava de roques d’argila i argila mòlta, a l’extrusió d’una peça ja amb forma de maó i el seu posterior assecat i cocció a altes temperatures per obtenir el producte ceràmic acabat.
Com a consumidors electrointensius i gasintensius també es va posar èmfasi en la importància d’una bona gestió energètica, sobretot en aquesta època de grans increments dels preus de l’energia.

visitaUDL_202212_2 visitaUDL_202212_4

visitaUDL_202212_3