El passat dijous 14 de desembre de 2017, els alumnes de l’assignatura de Materials II del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de la Universitat de Lleida van visitar les nostres instal·lacions.

La visita, de gran interès tècnic, va ser guiada per l’enginyer de producció, explicant els diversos processos industrials pels quals passa la terra (argila) fins a esdevenir ceràmica acabada: zona de preparació de terres, línia de producció de peces ceràmiques per extrusió, assecat de peces ceràmiques mitjançant planta de cogeneració de gas, forns automàtics de cocció, zona de paletització i, finalment, presentació dels productes ceràmics que fabriquem, especialment del sistema ceràmic Termoarcilla ECO3.

Els alumnes van ser acompanyats pels professors J.Ramón Castro i Pep Gasia.