Amb l’objectiu de mantenir el nostre compromís amb els productes de qualitat, hem renovat el DAU (Document d’Adequació a l’Ús) dels nostres blocs Termoarcilla fins 2023.

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és la declaració de l’opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’obra civil.

Un DAU avalua l’aptitud per a l’ús previst d’una solució constructiva, prenent com a base els nivells objectius o valors límit exigibles a les obres de construcció i a exigències funcionals que s’estableixen en cada cas.

Gràcies a aquest renovació, es garanteix la qualitat i fiabilitat del nostre producte i de les seves característiques.