A Ceràmica La Coma estem compromesos amb la qualitat i el medi ambient i treballem per a la millora contínua dels nostres processos productius.

Per això, en els darrers mesos hem implementat un seguit de sistemes gràcies als quals hem obtingut les certificacions UNE-EN ISO 9001 de Gestió de la Qualitat i UNE-EN ISO 14001 de Gestió Mediambiental per a la fabricació de maons i blocs ceràmics per a la construcció. Som la primera empresa fabricant de maons i blocs ceràmics per a la construcció de Catalunya que ha obtingut ambdós certificacions.

Per una banda, la certificació en la norma internacional ISO 9001 evidencia la gestió eficient de la producció i la millora constant dels processos productius de Ceràmica La Coma per oferir als nostres clients productes de qualitat adaptats a les seves necessitats.

A més, fruit de la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental, segons la norma ISO 14001, a Ceràmica La Coma garantim l’optimització de la gestió de recursos i residus, i la reducció dels impactes ambientals negatius derivats de l’activitat, així com el compliment de tots els aspectes normatius que afecten la nostra empresa i sector.

Amb aquestes certificacions, contribuïm al posicionament de Ceràmica La Coma com a empresa socialment responsable i al fet que el sector continuï sent un referent en qualitat i gestió mediambiental.