Sent una de les poques empreses del sector del maó i els blocs ceràmics del país en obtenir-la.

Hem aconseguit recentment una nova certificació per la nostra gestió eficient i sostenible de l’energia. Es tracta de l’ISO 50001, certificada per Bureau Veritas, pel nostre Sistema de Gestió de l’Energia que garanteix la millora del desenvolupament energètic de l’empresa.

Una fita que es troba dins dels objectius de l’estratègia de Cerámica La Coma com a empresa electrointensiva i gasintensiva. En aquest sentit, el Sistema de Gestió de l’Energia està plantejat per a aconseguir els compromisos energètics subscrits a través de la implantació d’una política energètica i la bona gestió dels processos energètics.

Cal destacar que la norma ISO 50001 és d’aplicació voluntària i serveix d’instrument per a aconseguir la millora contínua de l’eficiència energètica. Aquesta normativa se suma a les que ja tenia l’empresa, com l’ISO 14001, de gestió ambiental, i l’ISO 9001, de gestió de la qualitat.

A part de l’objectiu de ser més eficients energèticament en tots els aspectes, es dona compliment al requisit, com a consumidors electrointensius, de disposar d’un Sistema de Gestió Energètica (SGE), regulat pel Reial decret 1106/2020, de 15 de desembre, pel qual es regula l’Estatut dels consumidors electrointensius.