Durant les últimes setmanes, s’han rebut les visites de professionals del sector i de fabricants d’altres paisos com son Argèlia i Perú.

Durant el transcurs de la visita van poder observar l’alt nivell d’automatització, així com la optimització en matèria energètica, veient els processos de tractament d’argiles, amb la novedosa instal·lació de desmenuçat, molturació i cribat, continuant pel procés d’amassat i extrusió amb la nova carrega en verd sobre les vagonetes i el procés d’assecat amb la recuperació del calor procedent de la instal·lació de cogeneració, seguint pel forn de cocció amb els diferents combustibles utilitzats, acabant pel procés de descàrrega, paletitzat i plastificat.

Tots ells van mostrar el seu agraïment a Ceràmica La Coma, invitant-nos també a visitar les seves instal·lacions en els paisos d’origen.

Les visites internacionals a Ceràmica La Coma, venen sent habituals, per ser un referent en el sector ceràmic espanyol.