Ceràmica la Coma anuncia que s’ha obtingut la DAP (Declaració Ambiental de Producte) dels seus productes a través d’Hispalyt i el Consorci Termoarcilla.

En el seu compromís per la investigació de noves tècniques i procediments que contribueixin a la millora del medi ambient per promoure la construcció sostenible i edificis eficients des del punt de vista energètic, així com per donar resposta a la demanda d’administracions i consumidors d’obtenir informació sobre les prestacions ambientals dels productes al mercat, Hispalyt ha desenvolupat la Declaració Ambiental de Producte (DAP) dels diferents materials ceràmics de tot el seu cicle de vida (de bressol a tomba), demostrant que ofereixen el màxim respecte al medi ambient.

Com a associat a Hispalyt i el Consorci Termoarcilla, Ceràmica la Coma pot fer ús de la DAP obtinguda per a la certificació de les obres realitzades amb els seus productes.