Obres

Casa privada Can Xomeu Rita

UbicacióVénda des Molí de s’Estany. Formentera. Illes Balears
CategoriaObra nova
TipusVivenda unifamiliar
ProducteTermoarcilla

Can Xomeu Rita es una petita vivenda que pren el nom de la finca tradicional de l'interior de l'illa de Formentera on es troba. La seva ubicació en el territori respon a un clar lliure de vegetació proper als camps de blat i civada existents a la parcel·la, on l'alineació amb les traces dels murs de pedra seca existents coincideixen amb la bona orientació sud així com amb una àrea adequada per a recuperar l'aigua de pluja en un aljub.

La senzillesa del programa queda reflectida a la planta mitjançant tres franges que van des de la part més pública orientada al Sud amb l'accés i les millors vistes des del porxo, fins a la zona de nit a la part nord on els dormitoris s'obren cap a llevant i ponent. A la franja central queda un espai diàfan de relació, cuina i menjador.

El disseny bioclimàtic de la vivenda es fonamenta amb el fet d'aprofitar la ventilació creuada a l'interior per a garantir un ambient fresc durant els mesos d'estiu, gracies a haver analitzat els vents dominants. Del mateix mode la profunditat del porxo s'ha dimensionat per a que permeti aportacions de radiació solar cap a l'interior durant l'hivern i, en canvi, generi ombra i frescor a la temporada d'estiu.

El baix pressupost amb el que comptava la intervenció es manifesta també a la tectònica de l'edifici, que mostra sincerament com ha estat construït. Termoarcilla, fusta de pi, pedra calcària i morters de cal romanen vists com acabats formant solucions constructives transpirables que aporten més calidesa, comfort i salut a la llar.

Dades del projecte:

Arquitecte i Fotografia: Marià Castelló Martínez  

Arquitecte tècnic: José Luís Velilla Lon

Estructura: Ferran Juan

Seguiment arqueològic: Glenda Graziani Echávarri

Col·laboradors: Marga Ferrer i Natàlia Castellà

Constructor: Motas Proyectos e Interiorismo S.L.

Web: www.m-ar.net - https://m-ar.net/can-xomeu-rita/

Peces

Go to Top