Esquina termoarcilla de 14
Fitxa CE

Cantonera de 29

Mesures: 290 x 142 x 190mm (llarg x ample x alt)

Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)
Peça especial

Disposa de certificat AENOR

Aquestes peces són molt pràctiques per resoldre cantonades a 90º en què els dos murs que es troben tenen el mateix gruix.

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 290 x 142 x 190mm (llarg x ample x alt)
Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
Unitats / palet 90
Resistència normalitzada característica N/mm² 12,5 N/mm²
Massa mínima (gr.) 6.900 grs.

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1