Peça base de 29

Mesures: 300 x 285 x 190mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Disposa de certificat AENOR

Es la peça fonamental i bàsica del sistema Termoarcilla

Ús previst:
Element d'exteriors / interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentadors. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

  TENS UNA CONSULTA?


  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.  Características

  Mesures 300 x 285 x 190mm (llarg x ample x alt)
  Tipus Peça P argila cuita alleugerida (G3)
  Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
  Unitats / palet 45
  Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 12,5 N/mm²
  Massa mínima (gr.) 12.300 grs.
  Percentatge de buits 54% ±5%

  Seguretat en cas d'incendi

  CTE DB-SI

  Reacció al foc A1
  Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-240
  Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares REI-240