Bloque base termoarcilla de 29
Declaració de Prestacions i Fitxa CE
Certificat AENOR

Peça base de 29

Mesures: 300 x 285 x 190mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Disposa de certificat AENOR

És la peça fonamental i bàsica del sistema Termoarcilla en espessor de 29cm

Ús previst:
Element d'exteriors / interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 300 x 285 x 190mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
Unitats / palet 45
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 12,5 N/mm²
Massa mínima (gr.) 12.300 grs.
Percentatge de buits 54% ±5%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-240
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares REI-240