Aquesta setmana hem començat amb el desmuntatge dels panells de fibrociment amb amiant de la coberta de dues de les naus, per substituir-los per panells sandvitx, amb 3 cm d’aïllament incorporat i pintura especial de protecció per allargar-ne la vida.

En total seran quasi 4.500m2 de coberta que es renovaran. A més de renovar les cobertes i millorar l’aïllament de les naus, millorem també l’entorn en termes de seguretat i salut laboral mitjançant l’eliminació dels panells amb amiant, pels quals era impossible transitar o canviar de manera segura, i amb la incorporació de línies de vida a les cobertes, element inexistent actualment.

Aquest canvi permetrà alhora disposar de més il·luminació natural a l’interior de les naus, ja que s’instal·laran més panells translúcids.

Els treballs acabaran amb una instal·lació fotovoltaica sobre la coberta renovada, amb l’objectiu de ser més eficients energèticament i reduir l’empremta de carboni i les emissions de CO2.

✅ Un pas endavant en la nostra aposta per a ser més sostenibles.