Ladrillos perforados
Declaració de Prestacions i Fitxa CE
CertificatAENOR

Peça base ECO3 de 29cm

Mesures: 295 x 295 x 190mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Disposa de certificat AENOR

És la peça fonamental i bàsica del sistema Termoarcilla ECO3 en espessor de 29cm

Ús previst:
Element d'exteriors / interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

  TENS UNA CONSULTA?

  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.

  Características

  Mesures 295 x 295 x 190mm (llarg x ample x alt)
  Tipus Peça P argila cuita alleugerida (G3)
  Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
  Unitats / palet 45
  Unitats / m² 16.6 uds.
  Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 12,5 N/mm²
  Massa mínima (gr.) 13.900 grs.
  Percentatge de buits 49% ±5%

  Seguretat en cas d'incendi

  CTE DB-SI

  Reacció al foc A1
  Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-240
  Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares REI-240