Ladrillos perforados
Declaració de Prestacions i Fitxa CE

Peça base ECO3 de 24cm

Mesures: 240 x 240 x 190mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Disposa de certificat AENOR

És la peça fonamental i bàsica del sistema Termoarcilla ECO3 en espessor de 24cm

Ús previst:
Element d'exteriors / interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 240 x 240 x 190mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P argila cuita alleugerida (G3)
Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
Unitats / palet 80
Unitats / m² 20.8 uds.
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 12,5 N/mm²
Massa mínima (gr.) 9.100 grs.
Percentatge de buits 50% ±5%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-240
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares REI-240