Ladrillos perforados
Declaració de Prestacions i Fitxa CE
Certificat AENOR
Assaig acústic 52dB

Gero Acústic 52dB

Mesures: 240 x 135 x 93mm (llarg x ample x alt)

Tipus: Peça P argila cuita perforada (G2)
Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)

Disposa de certificat AENOR

Ús previst:
Element d'exteriors/interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 240 x 135 x 93mm (llarg x ample x alt)
Tipus Peça P argila cuita perforada (G2)
Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
Unitats / palet 232
Unitats / m² 38.8 uds.
Resistència normalitzada característica N/mm² ≥ 25 N/mm²
Massa mínima (gr.) 3.100 grs.
Percentatge de buits 35% ±10%

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1
Resistència al foc amb guarnit de morter de 2 cares REI-180
Resistència al foc amb guarnit de guix de 2 cares EI-240