Sistemes constructius

A Ceràmica la Coma t'oferim els productes i l'assessorament necessaris per aprofitar al màxim els amterials ceràmics en els teus projectes.

A continuació pots veure les nostres propostes de sistemes constructius per a façanes, separadores i divisòries.

Façanes

Separadores

Divisòries