Bovedilla curva cara vista

Revoltó corbat cara vista

Ús previst:
Revoltó d'argila cuita utilitzades en sistemes de forjats amb bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques.

A diferencia dels revoltons fabricats amb altres materials, els cerámics ofereixen un aïllament tèrmic i acústic superior. A més a més, el material cerámic redueix el pes del forjat en comparació amb l'ús de peces d'altres materials, com el formigó. Els revoltons es col·loquen entre bigueta i bigueta i serveixen de suport per al forjat de formigó.

Revoltons amb mesures entre eixos de 70cm (Entre centre de biga a centre de biga)

Galeria de projectes: