Bovedilla Cerámica

Revoltó ceràmic

Tipus: Revoltó d'argila cuita

Ús previst:
Revoltó d'argila cuita utilitzades en sistemes de forjats amb bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques

TENS UNA CONSULTA?

Revoltó d'argila cuita per a bigueta pretensada i forjat unidireccional

Revoltó d'argila cuita utilitzat en sistemes de forjats amb bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques.

60x13 60x17 60x18 60x21 60x25 70x17 70x21 70x25 70x30
Sistema d'avaluació 4 4 4 4 4 4 4 4 2+
Mesures (cm) 60 x 13 x 25 60 x 17 x 25 60 x 18 x 25 60 x 21 x 25 60 x 25 x 25 70 x 17 x 25 70 x 21 x 25 70 x 25 x 25 70 x 30 x 25
Unitats/palet 72 70 70 60 50 60 50 40 30
Unitats/m² 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 5,71
Massa mínima 8,2 9,2 10,0 12,5 12,4 10,9 13,6 15,5 -
Reacció al foc A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1
Resistència a la flexió - - - - - - - - ≥ 100 kg
Resistència al punxonament - - - - - - - - ≥ 100 kg

Revoltó d'argila cuita per a bigueta metàl·lica i forjat unidireccional

Revoltó d'argila cuita utilitzat en sistemes de forjats amb bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques.

Revoltó 70x16 biga ferro Revoltó 70x20 biga ferro Revoltó 70x25 biga ferro
Sistema d'avaluació 4 4 4
Mesures (cm) 64 x 16 x 22 64 x 20 x 22 60 x 25 x 22
Unitats/palet 70 50 40
Unitats/m² 6,7 6,7 5,71
Massa mínima 9 kgs 11 kgs 14,3 kgs
Resistència normalitzada ≥ 25 ≥ 25 -
Reacció al foc A1 A1 A1
Resistència a la flexió ≥ 100 kg ≥ 100 kg ≥ 100 kg
Resistència al punxonament ≥ 150 kg ≥ 150 kg ≥ 150 kg

Revoltó d'argila cuita SENSE bigueta (armat IN SITU)

Revoltó d'argila cuita utilitzades en sistemes de forjats SENSE bigueta amb exigències estructurals, requisits de foc i amb aplicacions acústiques i tèrmiques

Revoltó 60x25 'in situ'
Sistema d'avaluació 4
Mesures (cm) 60 x 25 x 24
Unitats/palet 40
Unitats/m² 5,71
Massa mínima 14,3 kgs
Reacció al foc A1
Resistència a la flexió ≥ 100 kg
Resistència al punxonament ≥ 100 kg

Tapa de cartró per revoltó

Per evitar que el formigó d'un forjat penetri a l'interior del buit del revoltó.

Tapa de cartró per revoltó
Peça especial
Presentació 100 unitats / paquet