Ladrillos perforados
Fitxa CE

Plaqueta de 4,9

Mesures: 300 x 49 x 190mm (llarg x ample x alt)

Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)
Peça especial

Disposa de certificat AENOR

Aquestes peces es fan servir per folrar els pilars en murs de tancament, i per revestir el front dels forjats.

Ús previst:
Element d'exteriors / interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

TENS UNA CONSULTA?

Características

Mesures 300 x 49 x 190mm (llarg x ample x alt)
Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
Unitats / palet 240
Massa mínima (gr.) 2.375 grs.

Seguretat en cas d'incendi

CTE DB-SI

Reacció al foc A1