Mitja vertical de 14

Mesures: 155 x 142 x 190mm (llarg x ample x alt)

Categoria: I (sistema d'avaluació 2+)
Peça especial

Disposa de certificat AENOR

Aquestes peces s'utilitzen per intentar no tallar un bloc, i ajustar la longitud del mur amb les peces base. Es fabriquen 2 peces unides, de manera que caldrà separar-les mitjançant tall previ en obra amb la paleta. D'altra banda, aquestes peces juntament amb les peces de terminació s'empren per obrir buits en un mur (portes i finestres), i a més són molt pràctiques per a determinades trobades entre murs, com són les cantonades, i trobades de murs en TERMOARCILLA, quan els murs que s'uneixen són de diferent gruix.

Ús previst:
Element d'exteriors / interiors amb exigències acústiques, tèrmiques i de foc, per a fàbriques estructurals sustentants. Junta corrent de morter. No destinat a ser exposat.

  TENS UNA CONSULTA?


  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.  Características

  Mesures 155 x 142 x 190mm (llarg x ample x alt)
  Categoria I (sistema d'avaluació 2+)
  Unitats / palet 180
  Resistència normalitzada característica N/mm² 12,5 N/mm²
  Massa mínima (gr.) 3.600 grs.

  Seguretat en cas d'incendi

  CTE DB-SI

  Reacció al foc A1