Ladrillo machihembrado cerámico de 30 cm

Encadellat de 30 cm

Tipus: Tauler ceràmic de 30cm d'argila cuita per a cobertes

Ús previst:
Peça ceràmica per al suport de cobertes (inclinades o planes), amb tall bisellat o recte. Alta fiabilitat i resistència de la coberta. Taulers encadellats de 30cm d'ample i longituds que van des dels 50cm fins als 110cm.

Denominats també com bards, rajoles, encadellats o matxembrats, el tauler encadellat ceràmic és una peça que generalment es fa servir com a element de suport per a cobertes, ja siguin inclinades o planes, normalment col·locat sobre envans "palomeros" o biguetes autoportants.

També és usat en altres aplicacions com la construcció d'escales o el revestiment d'estructures, etc.

Tenen tots els avantatges dels productes ceràmics com l'aïllament tèrmic i acústic, la resistència mecànica, la resistència a foc o la seva producció sostenible.

  TENS UNA CONSULTA?


  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.  Mesures 50 x 30 x 4 cm Recte 60 x 30 x 4 cm Bisell 70 x 30 x 4 cm Bisell 75 x 30 x 4 cm Bisell 80 x 30 x 4 cm Bisell 90 x 30 x 4 cm Bisell 100 x 30 x 4 cm Bisell  110 x 30 x 4 cm Bisell
  Uts/palet 168 84 84 75 / 84 75 / 84 75 / 84 75 / 84 84
  Uts / m² 6,66 5,56 4,76 4,44 4,17 3,7 3,33 3,03
  Massa mínima 4,45 kgs 5,34 kgs 6,23 kgs 6,68 kgs 7,12 kgs 7,9 kgs 8,95 kgs 9,79 kgs
  Resistència a la flexió > 123 daN > 123 daN > 123 daN > 123 daN > 123 daN > 123 daN > 123 daN > 123 daN
  Reacció al foc A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1