Ladrillo machiembrado de 20 cm

Encadellat de 20 cm

Tipus: Tauler ceràmic de 20cm d'argila cuita per a cobertes

Ús previst:
Peça ceràmica encadellada de format tradicional que s'utilitza en cobertes, folrat de pilars, recrescuts, etc. Ideal per rehabilitació, reconstrucció o reparació d'envans, extradossats, petites obertures, forats en parets, etc. Els nostres encadellats per a envans tenen una absorció d'aigua ideal per a la col·locació amb morter, aquest s'agafa perfectament i no cal mullar el material amb aigua abans de la seva col·locació per excés d'absorció.

TENS UNA CONSULTA?

Mesures 50 x 20 x 3 cm
AENOR
Uts / palet 320
Uts / m² 10
Massa mínima 2,7
Resistència a la flexió > 123 daN
Resistència al foc A1