Ladrillos perforados

Argila expandida

Tipus: Àrid lleuger d'argila expandida a 1200ºC

Ús previst:
Argila expandida 3-8F

Formigons lleugers, amb un bon comportament tant tèrmic com acústic, per a soleres, recrescuts i aïllament de forjats en edificis, farcit i formació de pendents en cobertes, ponts i viaductes. Les propietats mecàniques i físiques d'aquests àrids, fan que sigui indicat per a la seva utilització en elements prefabricats amb òptimes característiques tèrmiques i acústiques, com blocs i revoltons.

Argila expandida 8-16

Farcits amb un bon comportament tant tèrmic com acústic, com ara, soleres, recrescuts i aïllament de forjats en edificis, farcit i formació de pendents en cobertes i farcit de càmeres d'aire. Les propietats mecàniques i físiques de l'àrid, fa que sigui indicat en obres de geotècnia, agricultura i paisatgisme, drenatge i aïllament de soleres sobre el terreny, murs de contenció, jardineres i cobertes enjardinades.

  TENS UNA CONSULTA?


  Si demanes pressupost, indica'ns l'adreça, data d'entrega i altres detalls que consideris oportuns.  3-8F

  8-16

  Sacos 50 litres 50 litres
  Bigbag 1,5 ó 3 m3 1,5 ó 3 m3
  Resistencia normalizada 2,1 1,3
  Reacción al fuego A1 A1
  Granulometría 6,3 - 12,5 mm 8,0 - 16,0 mm
  Densidad 300 274
  Conducitividad térmica 0,11 0,10