Introduïm una nova mesura a la família dels blocs Termoarcilla ECO3: la de 24 cm

Per complir amb els nous requisits del CTE o estàndards més exigents com el Passivhaus, en comparació amb altres peces, el bloc Termoarcilla ECO3 de 24 cm permet estalviar uns cm s de mur en combinació de l’aïllament SATE o extradossat interior obtenint els mateixos valors d’aïllament tèrmic que altres soluciones.

El nou bloc Termoarcilla ECO3 de 24 cm se suma a la mesura ja existent de 29 cm.